Устойчиви домакински уреди: Част 1. Суровини
Устойчиви домакински уреди: Част 1. Суровини
Устойчивостта започва от дома с устойчивите домакински уреди. Те подобряват начина ни на живот със своите иновативни и пестящи ресурсите функции и подкрепят устойчивия растеж. Производителите на домакински уреди предоставят на жителите на ЕС уреди, които улесняват живота ни, като пестят време, енергия и вода. Също така те осигуряват чистота, здравословна домашна среда и правят храната по-свежа за по-дълго време.
Основна концепция, свързана с устойчивостта, е кръговостта на уредите. Тя се подобрява през всички етапи от живота на уреда: започва със суровините, следвани от дизайна на продукта, след това преминава през производството, използването и потреблението, ремонта, рециклирането и оползотворяването. На този последен етап рециклираните отпадъци се връщат обратно в икономиката като вторични суровини и кръговратът започва отново.
Жизненият цикъл на един продукт започва от суровините.
Ефективното използване на ресурси и суровини са водещи принципи за производителите на домакински уреди. За производството и доставката на тези продукти всяка година се използват големи количества суровини, като основните за сектора са: стомана, пластмаса, алуминий и мед. Производителите на домакински уреди се отнасят с грижа към ресурсната ефективност, като създават дизайн, за който са нужни оптимално количество суровини, с които се гарантира безопасността, качеството и дългия живот на уреда.
За производството на домакински уреди се използват общо 6,3 млн. тона суровини, които като количествено съотношение спрямо световното потребление са:
  • 0,2% от световното производство на стомана
  • 0,5% от световното производство на пластмаса
  • 0,5% от световното производство на алуминий
  • 1,2 % от световното производство на мед
Както се вижда от процентите, това е много малка част от глобалното потребление.