Устойчивостта започва от дома: приносът на домакинските уреди

Производителите на домакински електроуреди са посветени на кръговата икономика и ресурсната ефективност като  основополагащи фактори за устойчивото бъдеще, затова прилагат техните принципи още от идеята за създаване на продуктите, от влагането на материали, при дизайна, на етапа на използване на продукта и след края на жизнения му цикъл, когато той...

Микропластмаси, Макрорешения

Пластмасовите микрочастици се превърнаха в тема на значителна загриженост в много отрасли и сектори. С увеличаването на усилията на международно равнище за справяне с проблема, прилагането на различни разпоредби в цяла Европа рискува да възпрепятства свободното движение на стоки и да застраши единния пазар. Всичко това изисква приемането на подход,...