Устойчивостта започва от дома: приносът на домакинските уреди
Устойчивостта започва от дома: приносът на домакинските уреди
Производителите на домакински електроуреди са посветени на кръговата икономика и ресурсната ефективност като  основополагащи фактори за устойчивото бъдеще, затова прилагат техните принципи още от идеята за създаване на продуктите, от влагането на материали, при дизайна, на етапа на използване на продукта и след края на жизнения му цикъл, когато той се превръща в отпадък и подлежи на разделно събиране и рециклиране.
Производителите на домакински електроуреди са инвестирали милиони евро през последните десетилетия, за да предложат на домакинствата устойчиви домакински електроуреди, които освен грижата за околната среда, подобряват качеството им живот.
В резултат домакинските електроуреди:
  • Имат висока енергийна и ресурсна ефективност като пестят ток и вода
  • Намаляват сметките за ток и вода на домакинствата
  • Намаляват емисиите въглероден двуокис, допринасят за по-добро качество на въздуха и въглеродна неутралност
През изминалите 20 години енергоспестовността на уредите се е повишила с над 80%, като продължава да нараства. Необходимостта от въвеждането на новите енергийни етикети през 2021 г. бе обусловена от значителните подобрения в енергоспестяващите технологии.
Близо 10 пъти по-малко вода се използват при миене със съдомиялна машина отколкото при измиване на ръка.
  • Имат дълъг живот
Правилната употреба и поддръжка от потребителите съгласно инструкциите на производителите удължава живота на уредите.
Производителите осигуряват следпродажбен сервиз, с който също се удължава живота на уредите.
  • Борят се ефективно с разхищението на храна и намаляват разходите на домакинствата за хранителни продукти като осигуряват  дълготрайно съхранение и запазване на свежестта им в съвременните хладилници и фризери при високи стандарти за безопасност
  • Активно допринасят за кръговата икономика
Когато се превърнат в отпадък, всички домакински електроуреди подлежат на разделно събиране, след което те се рециклират. Рециклираните материали се връщат обратно в икономиката като вторични суровнини и цикълът се завърта отново. Тези материали се използват не само за производството на нови уреди, но и за призводството на продукти в други сектори на икономиката.
Грижата за околната среда ни задължава като граждани и потребители да се погрижим за разделното им събиране.
Не изхвърляйте малките уреди в контейнерите за боклук, а ги отнесете на местата за събиране. По този начин ценните материали, съдържащи се в тях, получават нов живот, връщайки се в икономиката.
Домакинските електроуреди подобряват качеството на живот на домакинствата като осигуряват комфорт в дома, по-леко ежедневие и повече свободно време.
С пълния текст на брошурата може да се запознаете тук: