Устойчиви домакински уреди: Част 2. Дизайн

Дизайнът е вторият етап в жизнения цикъл на домакинските уреди. Той е важен елемент от създаването на устойчиви домакински уреди. Кръговият дизайн върви ръка за ръка с кръговата икономика, затова при него са взети предвид много аспекти при проектирането на иновативни продукти- използване на ресурси и материали, енергийна ефективност, технологичен...