Нова рециклираща инсталация за батерии в София

APPLiA България има удоволствието да представи резултатите от демонстрационен проект, осъществен от ЕВРО СТИЙЛ ТРЕЙД ООД, съвместно с партньори от Химико-технологичния и металургичен унивеститет в гр. София, и с финансиране по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020“[i]. С осъществяването на проекта е изградена комплексна иновативна инсталация за предварително третиране и рециклиране...

Устойчиви домакински уреди: Част 6. Рециклиране и оползотворяване

Рециклираните отпадъци се инжектират обратно в икономиката като вторични суровини. Рециклирането и възстановяването са последната стъпка в жизнения цикъл на домакинските уреди. Кръговостта е ключова цел за политиците в ЕС, индустрията и много граждани. Поради тази причина трябва да сме сигурни, че ценни продукти, материали и ресурси се задържат в...