Секторът на домакинските електроуреди: тенденции и числа 2022-2023

Индустрията за домакински уреди в Европа продължава пътя си към по-голяма устойчивост и иновации. Докладът разглежда най-новите производствени, устойчиви и пазарни тенденции в сектора на домакинските уреди и предоставя общ преглед на развитието на политиките, влияещи върху бранша през 2022-2023 г. Основни заключения: Използването на материали във фазата на производството е...