В числа: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022

APPLiA публикува поредния си годишен доклад: Индустрията на домакинските уреди в Европа 2021-2022. Той представлява задълбочен поглед върху устойчивостта, цифровизацията и европейската конкурентоспособност, насърчавани от сектора на домакинските уреди. С целия доклад можете да се запознаете на  Statistical Report – APPLIA 2021-2022