Материални потоци в сектора на домакинските електоруреди

Между 2011 и 2015 индустрията, произвеждаща електродомакински уреди успя да намали консумацията на вода за един продукт с около 30%, генерираните отпадъци и консумациата на енергия с 15%.