Материални потоци в сектора на домакинските електоруреди

Между 2011 и 2015 индустрията, произвеждаща електродомакински уреди успя да намали консумацията на вода за един продукт с около 30%, генерираните отпадъци и консумациата на енергия с 15%.

Закон за данните или хакване на данни?

С уредите, произвеждащи безпрецедентно количество информация, тяхното значение не трябва да се подценява. Необходимо е разграничение между данните, генерирани от потребителя, и тези, които вместо това са вътрешни процеси на машината, за да се съобразят с искането. Тайните рецепти съществуват от началото на времето. Независимо дали са древни рецепти, предавани...

Енергийният етикет на ЕС: да получиш повече за парите си

Енергийният етикет на ЕС спомага за придаването на истинска стойност за потребителите, като същевременно разширява границите на иновациите към най-енергийно ефективните решения. Но как може да помогне на потребителите да получат повече за парите си? Според специалното проучване на Special Eurobarometer 492 над 79% от анкетираните заявяват, че вземат предвид...

Кръгова култура, интелигентни домове и икономическия растеж

Третата по ред моментна снимка на “By the numbers” (“В числа”) на индустрията за домакински уреди в Европа показва набор от важни тенденции, които имат потенциала да предизвикат промени в обществото. Производителите са направили конкретни стъпки по отношение на своите цели за 2025 – постигане на устойчив живот, живот в свързания дом...

В числа: Индустрията за домакински уреди в Европа 2018 – 2019

Публикуван е статистическият отчет на индустрията на домакинските уреди за 2018-2019 година. Информацията можете да намерите на https://applia-europe.eu/statistical-report-2018-2019/introduction/index.html на старницата на APPLiA Europe. Докладът показва постигнатото от нашия сектор по отношение на развитието на енергийната ефективност, насърчаването на свързаността и стимулирането на растежа в Европа. Данните показват, че индустрията на домакински уреди е от значение като отразяваща...