Закон за данните или хакване на данни?
Закон за данните или хакване на данни?
С уредите, произвеждащи безпрецедентно количество данни, тяхното значение не трябва да се подценява. Необходимо е да се направи ясно разграничение между данните, генерирани от потребителя, и тези, които произтичат от вътрешните процеси на машината.
Тайните рецепти съществуват от началото на времето. Независимо дали са древни рецепти, предавани от монаси, семейни наследства или популярни марки, формулите се съхраняват в заключени трезори. Това е едно от неизказаните правила на кухнята. Когато сте е в ресторант, не очаквате готвачът да седне и да сподели с вас готварските си трикове.
По същия начин, домакинските уреди работят на основата на тайни рецепти. Всеки управляван от различна технология, те предоставят широка гама от услуги на потребителите. Следователно гарантирането, че интелектуалната собственост е защитена по всяко време, е ключов прерогатив на всички марки при маркетинга на техните продукти. Ако вземем например случая с перална машина, повечето биха се съгласили, че основната ѝ цел е да изпере прането ви. И все пак предложеният от ЕС Закон за данните има за цел да отиде по-далеч от това в крайната си цел да направи данните, генерирани от машината, достъпни за потребителите. Но кои данни?
С уреди, произвеждащи безпрецедентно количество данни, докато изпълняваме ежедневни задачи, тяхното значение не трябва да се подценява. ”Накратко, необходимо е разграничение между данните, генерирани от потребителя, като програмата за пране, избраната температура или теглото на цикъла и тези, които са самите вътрешни процеси на машината, т.е. рецептата”, обясни Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA. Въпреки че е в правото на потребителите да имат достъп до генерираните от тях данни, това не следва да бъде така за процеса, който стои зад него, тъй като това води до информация, която, точно като тайната рецепта на готвача, не следва да се разкрива, за да се избегне възпрепятстването на конкурентоспособността на компанията, което я произвежда.
Основната цел на Закона за данните на ЕС за стимулиране на конкурентен пазар на данни е от решаващо значение в свят, в който данните са се превърнали в движещата сила на световните икономики, но споделяемите данни трябва да бъдат внимателно подбрани, за да се избегне разкриването на търговски тайни и права на интелектуална собственост. В сегашния си вид законодателният текст гласи: “Търговските тайни се разкриват само при условие че са взети всички необходими конкретни мерки за запазване на поверителността […]”. Което напомня малко на логиката на тайна, споделена с приятел, която след това изтича към някой друг, до точката, в която става обществено достояние. “Търговските тайни никога не трябва да се разкриват”, посочи Фалчони. Проучването и проектирането на приложения отнема години и пари. При всички обстоятелства един закон може да обезсили това усилие.
В средата на септември докладчикът на водещата комисия по промишленост на Европейския парламент (ITRE) Пилар дел Кастильо Вера представи своя проектодоклад. Над 1000 изменения впоследствие бяха внесени от други законодатели, които биха могли значително да променят първоначалното предложение. Окончателното гласуване на комисията ITRE е предвидено за февруари 2023 г.
http://www.applia-europe.eu/