Регламентът за екодизайн на устойчиви продукти: още една крачка към зеления преход

Днес в ОВ на ЕС беше публикуванРегламентътза екопроектиране, с който се определят изискванията за устойчиви продукти.ТойзаменясъществуващатаДиректива за екодизайн и разширява нейния обхват от продуктите, свързани с енергопотреблението, до всички видове стоки, предлагани на пазара на ЕС. Амбицията на институциите е с  регламента да се  създадат стимули за индустрията да мисли...