Определяне на европейска визия за надежден Изкуствен Интелект
Определяне на европейска визия за надежден Изкуствен Интелект
Изкуственият интелект (ИИ) се е разраснал, за да се превърне в област със стратегическо значение и ключов двигател на икономическото развитие. Михал Закржевски, Директор “Дигитална политика и конкурентоспособност” на APPLiA, беше поканен да участва в дискусията по предложения от ЕС Закон за изкуствения интелект на Европейския форум за производство.
Докато за ЕС е от ключово значение да не пропуска тази глобална надпревара от технологична, икономическа и геополитическа гледна точка, “от критична важност е да се работи за развитието на по-добро разбиране на въпроса”, започна Закржевски. От дълго време европейските потребители са имали възприятие за ИИ, повлияни от научнофантастични романи и филми, които не отразяват реалността за повечето европейски производители. Поради тази причина е необходимо “общо определение за ИИ, за да се осигури правна сигурност за производителите и регулаторите”.  Като първи по рода си опит, направен от ЕС за въвеждане на хоризонтален регламент по въпроса, законът проправя пътя към широк спектър от възможности както за европейските предприятия, така и за гражданите.
Както Закржевски подчерта, “гъвкавостта трябва да бъде основната съставка на успешната рецепта за ИИ.  Свръхрегулирането наистина би рискувало да създаде твърде много пречки пред технологичните иновации, като в крайна сметка се отрази отрицателно на конкурентоспособността на индустрията. От критично значение е свободата на научните изследвания и иновациите да бъде запазена на всички етапи.“
Въпреки че потенциалът на ИИ за гражданите, предприятията и обществения интерес е ясен, запазването на безопасността на потребителите продължава да бъде ключов прерогатив за индустрията. В тази връзка Закржевски посочи колко е важно “да се намери справедлив баланс между безопасността и иновациите, с поглед към укрепването на способността на Европа да се конкурира в световен мащаб”. Нека вземем случая на домакинските уреди, във връзка с чл.6 от проектозакона. Продуктите следва да се считат за “високорискови”, само ако системата за ИИ очевидно е предназначена да се използва като основно средство за гарантиране на безопасността или е самият продукт. Ако вместо това системата за ИИ осигурява само допълнителни функционалности, продуктът не следва да се счита за “високорисков”. В този смисъл прилагането на стандарти е от решаващо значение за успешното действие на правните изисквания.
Секторът високо цени предложеното законодателство и се ангажира да допринесе за засилване на високите постижения на Европа в научните изследвания и иновациите в областта на ИИ. За да се случи това, трябва да се осигури гладко функциониране на системата за изработване на стандарти. По този решаващ въпрос Закржевски се позова на чл.41 от проектозакона, като изрази необходимостта да бъде измен по начин, който да гарантира запазването на ролята на организациите за стандартизация на ЕС на всички етапи.
http://www.applia-europe.eu/