Среща с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели относно Регламента за опаковките

На 17. 02.2023 г. APPLiA България и някои индустрии от сектора на храните и напитките в България се срещнаха с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели, за да обсъдят отражението на наскоро публикуваното Предложение за Регламент за опаковките върху индустрията. Теми като необходимостта от хармонизация, избягване на двойното регулиране, осигуряване на...