Среща с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели относно Регламента за опаковките
Среща с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели относно Регламента за опаковките
На 17. 02.2023 г. APPLiA България и някои индустрии от сектора на храните и напитките в България се срещнаха с българския евродепутат г-жа Атидже Алиева-Вели, за да обсъдят отражението на наскоро публикуваното Предложение за Регламент за опаковките върху индустрията. Теми като необходимостта от хармонизация, избягване на двойното регулиране, осигуряване на достатъчно преходни периоди за адаптиране на индустрията към изискванията, отчитане на спецификите на различните сектори, разумното прилагане на изискванията за транспортните опаковки, необходимостта от задълбочена оценка на въздействието с доказателства за реални ползи от предложението бяха в центъра на обсъжданията. Благодарности на г-жа Вели за проявеното разбиране и подкрепа към нуждите на бранша.
APPLiA България беше представена от г-жа Габриела Чифличка, Генерален секретар на асоциацията, която изложи основните предложения на бранша на домакинските електроуреди.