Как да изберем енергийно-ефективен домакински електроуред?

Енергийният етикет на Европейския съюз помага на потребителите да вземат информирано решение за най-устойчив енергийно-ефективен домакински електроуред. От м. март 2021 г. някои групи домакински електроуреди получиха нови енергийни етикети с цветна скала от A до G, където А представлява уредите с най-висока енергийна ефективност. Новата скала ще замени старата...

Индустрията разговаря с МОСВ относно Регламента за опаковките

На 08. 02.2023 г. представители на няколко браншови организации се срещнаха със заместник- министъра на околната среда и водите (МОСВ) г-жа Ренета Колева и експерти от ведомството, за да изложат първоначалните си позиции относно предложения от Европейската комисия Регламент за опаковките и отпадъците за опаковки. Срещата беше организирана и координирана...