Устойчиви домакински уреди: Част 3. Производство

Производството е третата стъпка в жизнения цикъл на устойчиви домакински уреди. В кръговата икономика продуктите служат по своето предназначение възможно най-дълго и след това се превръщат в други домакински  уреди или в други продукти, например пейки или колелета, като продължават да предлагат услуга на потребителите. Този подход води след себе...