Устойчиви домакински уреди: Част 3. Производство
Устойчиви домакински уреди: Част 3. Производство
Производството е третата стъпка в жизнения цикъл на устойчиви домакински уреди.
В кръговата икономика продуктите служат по своето предназначение възможно най-дълго и след това се превръщат в други домакински  уреди или в други продукти, например пейки или колелета, като продължават да предлагат услуга на потребителите. Този подход води след себе си намаляване на използването на материали по време на производството, оптимизиране на ефективността на уреда по време на употреба, включване на устойчиви материали, проектиране на продукти за издръжливост, ремонт и евентуално оползотворяване. Съществуват различни начини за стимулиране на ефективността на ресурсите и производството на устойчиви продукти, които насърчават кръговата икономика.
Индустрията на домакинските уреди се ангажира с прогресивно намаляване на въздействието на  производствените процеси, като по този начин благоприятства създаването и продължаването на кръговия модел.
Данните показват, че индустрията на домакинските уреди консумира по-малко по време на производството.
Индустрията на домакински уреди в цифри  (Източник: APPLiA)

Намаляване на генерираните отпадъци по време на производството

Намаляване на потреблението на вода по време на  производството

Намаляване на    потреблението на енергия по време на производството