APPLiA България призовава за включване на професия „Електромонтьор на електродомакинска техника“ в списъка със защитените професии

APPLiA България със съдействието на Българската стопанска камара се обърна към Министерство на образованието и науката с молба за включване на професия „Електромонтьор на електродомакинска техника“ с код 522020 в списъка със защитените професии. Тази професия е от съществено значение за изпълнение на задълженията на производители и търговци за осигуряване...