APPLiA България призовава за включване на професия „Електромонтьор на електродомакинска техника“ в списъка със защитените професии
APPLiA България призовава за включване на професия „Електромонтьор на електродомакинска техника“ в списъка със защитените професии
APPLiA България със съдействието на Българската стопанска камара се обърна към Министерство на образованието и науката с молба за включване на професия „Електромонтьор на електродомакинска техника“ с код 522020 в списъка със защитените професии.
Тази професия е от съществено значение за изпълнение на задълженията на производители и търговци за осигуряване на следпродажбения сервиз на домакинските електроуреди и същевременно предоставя на потребителите услуга за ремонт и поддръжка на домакинската електротехника в домовете им и удължава живота на уредите. За някои от уредите е необходим и монтаж преди пускането им в действие.
За съжаление, секторът на домакинските електроуреди в България с безпокойство наблюдава от една страна острото снижаване на интереса към тази професия, а от друга- снижаване на качеството на необходимите знания и умения за осъществяването ѝ. В професионалните гимназии не се образуват паралелки поради недостатъчния интерес и мотивация на учениците.
С оглед на краткото изложение считаме, че включването на тази професия в списъка със защитени професии ще облекчи възможността за съставяне на паралелки благодарение на по-малкия брой (девет) ученици, необходими за паралелката.
В допълнение, необходимостта от тази професия ясно се очертава и в регулациите на Европейския съюз и в националното ни законодателство. Редица регулаторни актове поставят изисквания относно специалистите, извършващи ремонт на домакински електроуреди:
  • Регламентите за екодизайн за различните видове домакински електроуреди
  • В момента тече обсъждането на Проект на Директива относно общите правила за насърчаване на ремонта на стоки, която ще изведе ремонта като първо средство за удовлетворяване на потребителите в случай на дефект на уредите, а също така предвижда и създаването на национални платформи с данни за ремонтни специалисти, към които потребителите ще могат лесно и достъпно да се обръщат при необходимост от ремонт
  • Законодателство за защита на потребителите
Разпознаването от законодателните мерки на възможността за удължаването на живота на домакинските електроуреди чрез правилен ремонт (#RepairItRight) доказва категорично значението на тази професия за постигане на зелените цели на Съюза за устойчивост.