БЪЛГАРСКАТА СТОПАНСКА КАМАРА ПРАЗНУВА 43-ТИ РОЖДЕН ДЕН

APPLiA България с най-голяма радост и удоволствие поднася поздравленията си за 43-тия рожден ден  на Българската стопанска камара. През изминалите години нашите организации изградиха отлично пратньорство при представителството на интересите на българския бизнес, което продължава да се развива активно в днешната предизивкателна законотворческа ситуация, белязана от лавината на законодателни предложения...