Поощряване на устойчивото потребление чрез правилен ремонт на продуктите

Дългоочакваната инициатива „Право на ремонт“, представена от Европейската комисия на 22.03.2023 г., е липсващата част от мозайката в последователната законодателна рамка за потребителите и производителите в стремежа на Европа да постигне целите на Зелената сделка. Според проучване на Евробарометър 77% от потребителите в ЕС предпочитат да ремонтират стоките си, отколкото...