Право на ремонт или да ремонтираме правилно: #RepairItRight

На 22 март т.г. се очаква дългоочакваното предложение на Европейската комисия относно Правото на ремонт (Right To Repair). Разбира се,  предимство трябва да бъде дадено на ремонта като средство за привеждане на продукта в съответствие. Той е най-ресурсноефективният подход, възстановяващ функционалността на уреда и удължаващ неговия живот, без да е...