Право на ремонт или да ремонтираме правилно: #RepairItRight
Право на ремонт или да ремонтираме правилно: #RepairItRight
На 22 март т.г. се очаква дългоочакваното предложение на Европейската комисия относно Правото на ремонт (Right To Repair).
Разбира се,  предимство трябва да бъде дадено на ремонта като средство за привеждане на продукта в съответствие. Той е най-ресурсноефективният подход, възстановяващ функционалността на уреда и удължаващ неговия живот, без да е нужно да се купува нов.
Производителите на домакински електроуреди отдавна са превърнали ремонта в реалност. Те осигуряват следпродажбен сервиз на потребителите като елемент на йерархията на обезщетенията при несъответствие с договора, гарантирани от законодателството за защита на потребителите.
В този смисъл, правото на ремонт вече е утвърдена практика. Фокусът на законодателството е нужно да бъде поставен върху правилното извършване на ремонта (#RepairItRight): от професионалисти с нужната квалификация и застраховка, покриваща отговорността за евентуални щети, възникнали при предоставянето на услугата.