Повторната употреба не е единственият път към кръговост на опаковките

От публикуването на предложението за Регламент за опаковките и отпадъците от опаковки, индустрията многократно постави въпроса както пред държавите членки, заседаващи в Съвета на ЕС, така и пред комисиите на Европейския парламент, че извеждането на един единствен модел за управление на отпадъците от опаковки не е работеща стратегия. И наистина,...