Опаковки за многократна употреба, възобновяване на един неуспешен модел

Моделът за многократна употреба на опаковките не е нов. Той е тестван в ограничен размер в миналото, при това с оскъден успех. И това се дължи на няколко ограничаващи фактора. Всяка опаковка на големи домакински уреди има за цел да предпази уреда от физическа повреда и влага във фабричните складове...