Защо опаковките за многократна употреба не винаги са толкова екологични, колкото звучи

Опаковката предпазва домакинските уреди във фабриката, складовете и по време на транспортиране, като гарантира, че продуктът е в добро работно състояние, когато пристигне в магазините или в домовете на потребителите, с оглед допълнително гарантиране на тяхната безопасност по време на употреба. Най-очевидният страничен ефект от неправилното опаковане е повредата на...