Каква е ролята на критичните суровини?

Стоманата, медта и алуминият представляват 50% от домакинските уреди, които имаме в нашите домове. За да посрещне увеличаващото се търсене и да намали въглеродния си отпечатък, секторът предприема пазарно ориентиран подход в осъществяването на кръговата икономика чрез постоянно подобряване на ресурсната ефективност на продуктите и висококачествено рециклиране и оползотворяване на...