Управление на гъвкавото потребление на енергия в Европа

Във времена на геополитическа нестабилност и нарастващи цени на енергията, измислянето на дълготрайно решение за Европа, за да достигне своите цели за енергийна сигурност, ескалира политическия дневен ред на Европейския съюз. Енергийната ефективност и гъвкавото потребление на енергия са един добър начин за постигането им. Стратегически, използването на домакински уреди...