Управление на гъвкавото потребление на енергия в Европа
Управление на гъвкавото потребление на енергия в Европа
Във времена на геополитическа нестабилност и нарастващи цени на енергията, измислянето на дълготрайно решение за Европа, за да достигне своите цели за енергийна сигурност, ескалира политическия дневен ред на Европейския съюз. Енергийната ефективност и гъвкавото потребление на енергия са един добър начин за постигането им. Стратегически, използването на домакински уреди по време на непиковите часове, особено тези за отопление и охлаждане на нашите домове, може значително да намали натиска върху цялата електрическа мрежа. Следвайки тази логика, потребителите могат да получават сигнали за цената, които да им позволяват да пригодят своята дневна консумация към извънпиковите часове. Според проучване,  проведено от SmartEN, гъвкавото потребление на енергия може да намали сметките на потребителите с 71 милиарда евро годишно – ясно предупреждение да не подценяваме ролята на потребителите в светлината на голямото потенциално въздействие, което те могат да окажат за постигането на ефективна система, използваща чиста енергия.
За да се стигне дотам „трябва да се развие пазар с възможности за потребителите да участват в него“ каза Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA. Това може да стане само чрез ангажиране на потребителите и  подходящо възнаграждение. „Трябва да се въведат стимули, за да се променят потребителските навици“, продължи той. Намаляването на тарифите е едно от възможните решения за увеличаване на гъвкавото потребление на енергия, което би мотивирало потребителите  да пренасочат потреблението си на енергия към часовете, когато тя е по-евтина. Създаването на такъв пазар предоставя възможност на потребителите да участват в Плана  REPowerEU на Европейската комисия, който цели да трансформира енергийната система на Европа. Въвеждането на функционално потребление директно в уредите е друг път сред многото решения. Представете си пералня, която Ви съветва за най-удобното време за стартиране на цикъла на пране. По този начин потребителите ще имат възможност за свободен, съзнателен избор и ще бъдат мотивирани да приемат гъвкавото потребление на енергия.
През януари, сред нарастващите призиви за действие, Европейската комисия стартира своята обществена консултация за  реформа на енергийния пазар на ЕС Electricity market – reform of the EU’s electricity market design, която е насочена към справяне с настоящата криза. Наред с това беше създадена EU-US Energy Security Task Force, на която APPLiA е активен член, за да събере заедно най-добрите практики, които ще насочват създаването на a пазар за управление на гъвкавото потребление на енергия в Европа.
www.applia-europe.eu