Насърчаването на ремонта на стоки: значим принос за устойчивостта и за защитата на потребителите

През миналата година Европейската комисия публикува проект на Директива за насърчаване на ремонта на стоки, наричана на кратко „Право на ремонт“. С проекта се предвижда да бъдат създадени законови предпоставки за извеждането на ремонта като приоритетно средство за защита пред замяната и другите средства в йерархията на обезщетенията. Обсъждането му...