Насърчаването на ремонта на стоки: значим принос за устойчивостта и за защитата на потребителите
Насърчаването на ремонта на стоки: значим принос за устойчивостта и за защитата на потребителите
През миналата година Европейската комисия публикува проект на Директива за насърчаване на ремонта на стоки, наричана на кратко „Право на ремонт“. С проекта се предвижда да бъдат създадени законови предпоставки за извеждането на ремонта като приоритетно средство за защита пред замяната и другите средства в йерархията на обезщетенията.
Обсъждането му в институциите на ЕС приближава своя край, като днес,  01/02/2024,  Парламентът, Съветът и Комисията ще проведат съвместно заседание.
Производителите на домакински електроуреди, представлявани от APPLiA, отново заявяват подкрепата си за ремонта на стоки, в рамките и извън законовата гаранция за съответствие.
Днес, в рамките на срещата на институциите на ЕС ще се проведе дискусия дали да се удължи законовата гаранция след извършен ремонт.
В случай на дефект, APPLiA поддържа позицията, че ремонтът има приоритет като средство за защита или поне че потребителите трябва да се насърчават да изберат ремонт пред замяна.
Справедливо е потребителят да има право на известна допълнителна защита за дефекта, който е бил отремонтиран. Вярваме, че тази допълнителна защита може да подейства като тласък за потребителите да изберат ремонт пред замяна.
Удължаването на законовата гаранция след ремонт с шест месеца, еднократно, считаме за съразмерна мярка. На практика това удължаване следва да се добави към оставащия период на отговорност за продукта, да бъде ограничено във времето и настъпването и да бъде предмет на хармонизиран подход в държавите членки, за да се избегне по-нататъшното фрагментиране на единния пазар на ЕС.
Безграничните разширения рискуват да отклонят правната гаранция от първоначалния ѝ обхват, който е да защити потребителите от дефекти, които са съществували по време на покупката.
За ремонти след и отвъд периода на отговорност, ние препоръчваме добре установените правила за екодизайн, които предвиждат ясни задължения за производителите по отношение на достъп, наличност през годините и ориентировъчна цена на резервните части.