Общ призив на индустрията срещу забраната на зелени твърдения за продукти, съдържащи опасни вещества

Тринадесет асоциации с нестопанска цел отправиха общ призив към законодателите на ЕС да отхвърлят предложената забрана на изрични твърдения за екологосъобразност (green claims) за продукти, съдържащи законно обосновани количества химически вещества, допринасящи за по-дълъг живот на продукта, ефективност, ресурсна и енергийна ефективност. APPLiA като представител на производителите на домакински електроуреди...