Общ призив на индустрията срещу забраната на зелени твърдения за продукти, съдържащи опасни вещества
Общ призив на индустрията срещу забраната на зелени твърдения за продукти, съдържащи опасни вещества
Тринадесет асоциации с нестопанска цел отправиха общ призив към законодателите на ЕС да отхвърлят предложената забрана на изрични твърдения за екологосъобразност (green claims) за продукти, съдържащи законно обосновани количества химически вещества, допринасящи за по-дълъг живот на продукта, ефективност, ресурсна и енергийна ефективност.
APPLiA като представител на производителите на домакински електроуреди е част от тази група. Нашият сектор и продължаващите иновации в енергийна ефективност, респ. климатична неутралност ще бъдат директно и негативно засегнати, ако такава разпоредба бъде приета. Веществата, които се съдържат в електрическото и електронно оборудване, стриктно отговарят на изискванията на законодателството за химикалите на ЕС, представено от REACH и ROHS.
Съгласно компромисно изменение 60 на Директивата за изрични твърдения за екологосъобразност, трябва да се забранят изрични твърдения за екологосъобразност за продукти, съдържащи определени вещества, дори ако те присъстват в правно издържани и безопасни пропорции съгласно законодателството на ЕС, не влизат в контакт с потребителите, допринасят за цялостната устойчивост на продукта и няма наличен заместител.
Продължаващите дискусии на етап комисии в Европейския парламент представляват възможност да се гарантира, че потребителите имат право на надеждна екологична информация за продуктите. Подобен ограничителен подход обаче само би възпрепятствал иновациите и напредъка в устойчивостта.
Ето защо нашите асоциации призовават за отхвърляне на компромисно изменение 60 и за премахване на разпоредбите, забраняващи екологичните твърдения за продукти, съдържащи опасни вещества.
С целия текст на позицията може да се запозанете тук  Joint_Statement_GCD_ban_of_green_claims_for_products_containing_hazardous_substances