Промени в Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки
Промени в Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки
Министерство на околната среда и водите (МОСВ) публикува обществена консултация относно промени в Наредбата за опаковки и отпадъци от опаковки. APPLiA България представи вижданията на производителите на домакински електроуреди в страната относно маркировката на продуктите.
Предложените изменения и допълнения не решават проблема с маркирането на опаковките за сектора на домакинските електроуреди поради широкия обхват на определението за опаковка и видовете опаковки и техническата невъзможност за маркиране на всеки един опаковъчен елемент, който попада в това определение.
При опаковането на домакинските електроуреди се прилагат различни видове опаковки и материали. В единичната опаковка има например картон, фолио, тънки ленти от твърда пластмаса, тиксо, пяна, пликове, защитни филми,  картонени опорни пръстени и много други. Също така, в „кутията“ с уреда има редица други компоненти и аксесоари, необходими за неговото функциониране, които също се опаковат за осигуряване на ненарушимостта им. Маркирането на всеки един от горепосочените елементи по отделно (първични, вторични и третични опаковки) създава допълнителни финансови и логистични затруднения, вкл. промяна на процесите в предприятията, забавяне във веригите на доставка и др.
Проблем също така е, че някои видове опаковки чисто технически не могат или е много трудно да се маркират, при това е икономически неизгодно. Например, допълнителното поставяне на залепващи етикети върху тях, на които се отпечатва маркировката, е в противоречие с изискванията за ресурсна/материална ефективност и създава допълнителни утежнения за предприятията в оперативен и логистичен план.
С текста на цялата позиция може да се запознаете тук.