Новият енергиен етикет: повече от енергийна ефективност
Новият енергиен етикет: повече от енергийна ефективност
От 1-ви март 2021 г. съдомиялни машини, перални, перални със сушилня, хладилници и фризери имат нов дизайн на енергийния етикет, видим в магазините и онлайн.
Това е четвъртият път, когато енергийният етикет на ЕС е ревизиран от създаването си през 1994 г. Според Специалното Проучване 492 на Евробарометър над 79 % от потребителите разчитат на него при закупуването на домакински уреди. Въз основа на нарастващото търсене на енергоспестяващи продукти, компаниите производители продължиха да инвестират в нови технологии за разработване на по-ефективни и усъвършенствани уреди.
Предвид непрекъснатите иновации в изделията повечето продукти понастоящем са класифицирани в най-високите класове. Затова Европейската комисия счита, че е необходимо да се направи такава скала, че да се предостави на потребителите разпознаваема и съпоставима информация относно потреблението на енергия, работните показатели и други съществени характеристики на домакинските уреди.
Гледайте анимационния видеоклип на APPLiA за новия енергиен етикет.
С въвеждането на QR код, потребителите могат да получат достъп до допълнителна информация за продукта, като просто го сканират със своя смартфон. Данните се съхраняват и са достъпни за всички граждани на ЕС в европейския регистър EPREL (Европейски регистър за енергийно етикетиране на продуктите).
За да се улесни преходната фаза към новия етикет, APPLiA създаде обширен и подробен уебсайт, предназначен за дилъри, доставчици и потребители, като събра цялата актуална информация за новия енергиен етикет www.theenergylabel.eu. Сайтът е достъпен на 16 езика и предлага информация продукт по продукт.
APPLiA подкрепя институционалните програми, стартирани от Европейската комисия:  BELT и LABEL 2020.
За повече информация можете да прочетете пълния текст съобщението за пресата.
Допълнителна информация можете да намерите в нашата инфографика: