ФУРНА: Как да пестим енергия
ФУРНА: Как да пестим енергия
Дръжте фурната затворена, докато готвите.
Всеки път, когато отворите фурната, тя губи топлина и изисква повече енергия, за да възстанови температурата.
Размразявайте замразените храни в хладилника.
По-добре е да размразите храната, която ще печете през нощта. Така ще намалите времето за готвене, а също така потреблението на енергия, като същевременно ще намалите и разходите си.
Загрявайте фурната предварително само по изключение, а не като правило.
Загрявайте фурната предварително само когато това е посочено в рецептата или в инструкциите за употреба. Също така, разберете колко дълго е предварителното загряване, така че да сте готови да започнете готвенето веднага, когато е постигната нужната температура.
Използвайте опцията за готвене с вентилатор.
Ако вашата фурна позволява, изберете да използвате опцията за готвене с вентилатор. Това позволява да настроите фурната на по-ниска температура.
Изключете фурната 10 минути преди края на времето за готвене
При по-дългите цикли за готвене можете да изключите фурната 10 минути преди края на времето за готвене и да използвате остатъчната топлина за довършване на готвенето.
Винаги използвайте правилните настройки за температура.
Това, което трябва да знаете е, че по-високите настройки на температурата причиняват по-големи загуби на енергия. Следвайте препоръките за температура, дадени в рецептите.