ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ: Как да пестим енергия
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ЛОКАЛНИ ОТОПЛИТЕЛИ: Как да пестим енергия
Редовно почиствайте праха от радиаторите
Радиаторите може да не получат толкова много внимание по време на вашето рутинно седмично почистване на други части от жилището.
Поддържането на вашия радиатор в добро състояние, както отвътре, така и отвън, ще повиши нивото на енергийна ефективност.
Не поставяйте мебели или предмети пред радиаторите
Никога не трябва да поставяте мебели директно пред радиатора. Блокирането на радиатора не позволява на топлината да се разпределя свободно навсякъде в помещението и може да повреди вашето обзавеждане с течение на времето от близкото излагане на топлина.
Регулирайте температурата на радиаторите според заетостта и употребата
За да пестите енергия, можете да регулирате температурата на радиаторите във всяка стая в зависимост от това колко често тя е заета. Ако в дома ви има стаи, които не използвате редовно, можете да изключете радиатора и да затворите вратата.