ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАНИ: Как да пестим енргия
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ КАНИ: Как да пестим енргия
Кипвайте толкова вода, колкото Ви е необходима
Кипвайте точно необходимото количество вода, което възнамерявате да използвате.
По този начин ще използвате само енергията, от която се нуждаете за съответния случай.