Няма време за губене

Електронните отпадъци са най-бързо растящият поток от отпадъци в Европа и само 40% от тях се рециклират. Последните данни на Форума за ОЕЕО подчертават нарастването на ОЕЕО, генерирани от 8,3 Mt през 2010 г. до 10,4 Mt през 2021 г., което се равнява на 19,6 кг, произведени на жител. Тревожно...