Последен шанс за европейския законодател за реалистично и ползотворно за околната среда решение относно опаковките за многократна употреба
Последен шанс за европейския законодател за реалистично и ползотворно за околната среда решение относно опаковките за многократна употреба
Браншът на домакинските уреди следи обсъжданията по време на триалозите на Съвета на ЕС, Европейския парламент и Комисията във връзка с Регламента за опаковките и отпадъците от опаковки (PPWR). Нееднократно сме оповестявали нашия призив за разумно решение на проблема с опаковките за многократна употреба. Решение, което трябва да се основава на задълбочена оценка на въздействието, претегляща реалните ползи и загуби от въвеждането на такова тежко законодателно изискване по отношение на опаковките на домакинските уреди. Въпреки щетите, които законодателството си в този вид може да нанесе на околната среда, такава оценка продължава да липсва.
Все пак, Европейският парламент направи пробив в реалистична посока с поправка 442 в член 26.1, която постановява, че „защитните опаковки, които са предназначени да предпазват чупливи и/или тежки стоки и които са специално проектирани да предпазват конкретни уреди, се освобождават от изискването за повторна употреба.“
Нашият пореден призив към триото институции е:
  1. Запазете изключението за защитните опаковки, предназначени да предпазват чупливи и/или тежки стоки, както е предложено от Европейския парламент в чл. 26, ал.1
  2. Подкрепете позицията на Европейския парламент срещу определянето на цели за 2040 г. за опаковане на палети в параграф 9, преди да оцените как ще се развие повторната употреба през следващите години
  3. Приложете задълженията за повторно използване в ал. 12 и 13 от 1 януари 2030 г. осигурявайки на икономическите оператори времето, необходимо за разработване на новата система
  4. Освободете гъвкавите формати и форматите на опаковки за изолация от задълженията за повторна употреба в ал. 12 и 13 и гарантирайте освобождаването за транспортни опаковки, които са предназначени за пряк контакт с храни, хранителни съставки и за опасни товари
  5. Гарантирайте прилагането на разпоредбите в параграфи 14а и 15 към формати на транспортни опаковки, позволяващи широко призната оценка на жизнения цикъл (LCA) да определи дали повторното използване е най-благоприятният за околната среда вариант.
Германската асоциация на електрическата и дигитална индустрия (ZVEI) проведе задълбочено проучване през 2023 г., специално фокусирано върху събирането на научни данни за опаковки за многократна употреба на стандартна битова перална машина. Основното му заключение е:
„Въз основа на представената оценка на жизнения цикъл квотите за транспортни опаковки за многократна употреба за големи домакински електроуреди НЕ са по-благоприятни сами по себе си. Поради това квотите за многократна употреба трябва да бъдат подложени на точна оценка на въздействието предварително, вместо да се въвеждат задължения без видими ползи за околната среда.”