Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради
Оформяне на интелигентни домове в интелигентни сгради
“Зеленото възстановяване започва у дома”, заяви Кадри Симсън, комисар на ЕС по въпросите на енергетиката, в речта си веднага след приемането на стратегията на ЕС за Вълната за обновяване (Renovation Wave). Като я вдъхновяваме, ние обичаме да казваме, че “Вълната от ремонти започва у дома, а уредите ще бъдат двигател на промяната”. Целта на този амбициозен план е да се обнови сградния фонд на ЕС и да се използва неизползвания потенциал за енергийни спестявания. В този преход, интелигентните уреди могат да осигурят по-голям комфорт и икономии от отоплителни и охладителни системи. Нещо повече, те могат да бъдат свързани с гъвкави сгради, точно такива, които са набелязали във „Вълната“.
Стратегията “Вълна за обновяване” ще се основава на нови законодателни политики, но също и на съществуващите. Преразглеждането на Директивата за енергийна ефективност например предвижда декарбонизация на отоплителните и охладителните системи в Съюза. Ще бъдат въведени специфични за продуктите мерки за постигане на тези цели, като ще бъдат преразгледани екопроектирането и енергийното етикетиране.
Тъй като сградите са в центъра на реновирането, така наречената Директива за енергийните характеристики на сградите ще бъде преразгледана, за да се въведат сертификати за енергийни характеристики за сградите. При оценката на енергийната ефективност на сградите роля ще играят индикаторите за интелигентна готовност (SPI). Сградите ще получат оценка-резултат в зависимост от интелигентните функционалности в тях, които ще бъдат доставени и от интелигентни уреди. “Вътре в сградите има жилища, а вътре в жилищата има домакински уреди. Всички те са много взаимосвързани, така че не можем да ги разгледаме отделно. Преходът започва отвътре.” коментира Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA.
Всъщност, интелигентните уреди ще бъдат свързани помежду си и в гъвкави сгради, които от своя страна могат да бъдат свързани към интелигентни мрежи. Взаимодействията между набора от домакински уреди чрез системата за управление на енергията на сградата и мрежата ще стават по-чести. “Подкрепяме този преход и неговия доброволен характер. Стимулите, както знаем от натрупания опит, подкрепят този преход много добре.” добави Паоло Фалчони.
Като активен играч  в полза на зеления преход на ЕС, APPLiA допринесе за неотдавнашната позиция  на smartEN “Към количествено определяне на гъвкавостта на търсенето на сградите. Ако не можете да го измерите, не можете да го подобрите“.  В цитирания документ се набляга на необходимостта от количествено определяне на действителните енергийни характеристики на сградата, и в този контекст, на гъвкавостта на сградата. Максимизирането на енергийните характеристики на сградите изисква да бъдат оптимизирани както енергийната ефективност, така и гъвкавостта на мрежата.
Свързаните уреди и Интернет на нещата се признават като играещи роля в ангажирането и овластяването на потребителите, като същевременно оформят концепцията за “умен дом”. В 2019 JRC report се посочва, че когато потребителите могат активно да видят потреблението на енергия в реално време и да действат според него, са регистрирани икономии на енергия, достигащи до над 15%. “Само цялостен подход, съчетаващ обновяване на сгради и домакински уреди, ще увеличи гъвкавостта на 72 милиона интелигентни жилища, очаквани в Европа до 2024 г.”, заключи Паоло Фалчони.

http://www.applia-europe.eu/