Новите правила за опаковките излагат на риск веригите за доставки
Новите правила за опаковките излагат на риск веригите за доставки
Миналата седмица законодателните органи на Европейския съюз и Комисията постигнаха споразумение относно правилата на ЕС за устойчиви опаковки, насочени към справяне с нарастващите количества отпадъци, произведени в целия блок.
Новите правила ще подтикнат бизнеса да намали опаковките за еднократна употреба и да гарантира, че всички опаковки могат да се рециклират до 2030 г.
Въпреки това, сегашното споразумение не адресира адекватно сложността и нюансите на индустрията на домакинските уреди и води до изключително опростяване на реалностите  и  сложността при вземането на решения с оглед оценката на въздействие на върху околната среда.
От особено значение за сектора е член 26, параграф 1 от предложението на Комисията, който определя цели за повторна употреба на опаковки, използвани при транспортирането на продукти, включително „големи домакински уреди“, като хладилници, перални машини, сушилни,  климатици… Изключително притеснително е, че „има забележима липса на яснота по отношение на дерогациите и обхвата на този член“, коментира Паоло Фалчони, Генерален директор на APPLiA, като изрази опасения относно потенциални вратички или пропуски, които това може да генерира в производствената верига.
Друг критичен елемент, който предизвиква безпокойство, е липсата на научни доказателства, подкрепящи твърдението, че решенията за многократна употреба по своята същност предлагат ползи за околната среда пред алтернативите за еднократна употреба. За разлика от други продуктови категории, предложените цели за домакинските уреди не са оценени в проведената от Комисията оценка на въздействие, като по този начин самият законодателен акт залага риска от прилагане на по-малко устойчиви решения и компрометиране на целостта на продукта при доставката. Средно една пералня тежи между 60 и 90 кг. По време на транспортирането от фабриката до дома на потребителя, опаковката е изложена на редица различни климатични  въздействия и механични удари, които, ако не бъдат отразени правилно, могат да повредят уреда по пътя. Поради тази причина опаковката е проектирана така, че да отговаря на специфичните характеристики на всеки модел уред, предлаган на пазара. Експерти във фабриката тестват опаковката, за да възпроизведат реалните условия и избират вида и количеството материали, необходими за гарантиране на безопасни за продукта транспорт, доставка и складиране, въз основа на резултатите от тези тестове.
За да се избегне използването на подвеждащи проучвания в процеса на вземане на решения, което може да измести дебата към нежелани избори, трябва да се извърши оценка на жизнения цикъл, която се основава на солидни и проверими научни доказателства, независима от индустрията, рецензирана от компетентни лица и публично достъпна.