Лятна сесия на APPLiA 2023 в Истанбул
Лятна сесия на APPLiA 2023 в Истанбул
Членовете на APPLiA Home Appliances, компании производителки на домакински уреди и  националните асоциации на бранша, се събраха отново за ползотворен и оживен диалог за постиженията, предизвикателствата и бъдещото развитие на сектора на домакинските уреди. Тази година лятната сесия на организацията се провежда в Истанбул, Турция от 5-ти до 7-ми юни.
Разговорите се състоят в среда на изключително динамична международна обстановка и на предизвикателна регулаторна среда, белязана от активния и лавинообразен законодателен процес в Европейския съюз, във фокуса на който попадат редица важни за сектора законодателни предложения: регламента за екодизайн на устойчиви продукти, продуктовите регламенти за екодизайн и енергийно етикетиране, овластяване на потребителите за зеления преход, предложението за директива за поощряване на ремонта на продуктите, директива относно твърденията за екологосъобразност, ревизията на дизайна на енергийния пазар на Съюза и мястото и потенциала на енергийно-умните уреди за увеличаване на икономиите на енергия, регламента за данните, изкуствения интелект, киберсигурността, Индустриалния план на ЕС за Зелената сделка и други.
Въпреки предизвикателствата, породени от Ковид кризата и енергийната криза,  секторът отчита своята посветеност на устойчивостта и значимите реални достижения вследствие на продължаващите целенасочени инвестиции в зелени иновации за реализиране на още по-голяма устойчивост на домакинските уреди и за допринасяне за постигането на климатична неутралност на континента.
Участниците в дискусиите за пореден път подчертаха крайно належащата нужда да се запази ефективното функциониране на Единния пазар на Европейския съюз. През последните години наблюдаваме нарастващ брой национални законодателни инициативи на държавите членки, които фрагментират единния пазар и водят до намалявана на конкурентоспособността на европейските производители в международен план. Затова браншът на домакинските уреди призовава Европейската комисия да защитава единния пазар, а законодателите на Съюза- да възприемат подход на хармонизация в законодателните актове.
Националните асоциации на APPLiA проведоха отделна среща, на която споделиха своя опит и проектите, с които са били ангажирани през последната година. Генералният секретар на APPLiA България, г-жа Габриела Чифличка, представи участието на българската асоциация и нейни членове в проекта “Готови за дигитална трансформация чрез съвместни действия на социалните партньори за развитие на специфични дигитални умения на работната сила в предприятията”. Проектът е финансиран от ЕС и се осъществява от Министерство на труда и социалната политика в партньорство с Българска стопанска камара и КНСБ.