Лятна сесия на APPLiA 2022: среща на сектора на домакинските уреди
Лятна сесия на APPLiA 2022: среща на сектора на домакинските уреди
Лятната сесия на Европейската асоциация на производителите на домакински уреди APPLiA се проведе от 21 до 23 юни 2022 в София по покана на българската асоциация APPLiA България.
След безпрецедентно тригодишно прекъсване на физическите срещи, предизвикано от КОВИД пандемията, APPLiA България, представена от своя Генерален секретар Габриела Чифличка, посрещна в София представители на компаниите производителки на домакински уреди и националните асоциации от цяла Европа, за да споделят постиженията на сектора за постигане на зелена и кръгова икономика, развитието  на иновациите и технологиите, както и потенциалните въздействия на регулациите на Европейския съюз и националните законодателства.
Участниците се обединиха около тезата, че Единният европейски пазар е едно от върховите постижения на Съюза, което не само създава предпоставки за иновации, но и е благоприятно за конкурентоспособността на европейската и националните икономики. Това благо и неговите предимства трябва да бъдат отчитани при всяко ново законодателно предложение на ЕС, като то бъде съхранено.