Колко безопасни са домакинските ни уреди?
Колко безопасни са домакинските ни уреди?

В разгара на енергийния преход предоставянето на потребителите на прости решения за достъп до технологиите, като същевременно се насърчава устойчивият им живот, е от критично значение. Това е мястото, където свързаните, интелигентните домашни уреди имат потенциала да “преоткрият колелото” на браншовия пейзаж чрез технологични постижения. От хладилници, проследяващи датите на изтичане, създаване на списъци за пазаруване и поръчване на хранителни стоки до перални машини, които автоматично стартират при получаване на сигнал от мрежата, че разходите за енергия са на най-ниското си ниво по време на не пиковите часове, тези продукти осигуряват значителни ползи за потребителите като цяло, тъй като те помагат за запазването на енергията, интегрират използването на възобновяеми енергийни източници,  проправят пътя за по-бързи и по-точни ремонти на уреди, и намаляват разхищаването на храни и ненужните заместители на уредите – допринасящи за ново, кръгово общество.

Въпреки че ползите от интелигентния дом са ясни, гарантирането на безопасността на потребителите е ключов прерогатив за сектора. Преди да бъдат пуснати на пазара, уредите трябва да преминат строги тестове за електроенергия, които оценяват способността им да отговарят на изискванията за безопасност, при всички условия. Провеждат се тестове на уреди, работещи както при рутинни, така и при необичайни обстоятелства, за да се спечели истинско разбиране за безопасността на даден продукт. Например във фазата на проектиране уредите се подлагат на изпитване “без надзор”, като се гарантира безопасността на всички операции, провеждани от продукта, когато никой не е вкъщи. Стандартите за безопасност са друга мярка, която се използват на европейско равнище за сертифициране на безопасността на продуктите. Те са разработени и договорени от трите официално признати европейски органа по стандартизация : Европейския комитет по стандартизация (CEN), Европейския комитет за електротехническа стандартизация (CENELEC) и Европейския институт за стандарти в далекосъобщенията (ETSI). Чрез определянето на общи стандарти, които се прилагат в целия европейски единен пазар, CEN и CENELEC гарантират защитата на потребителите, осигуряват оперативната съвместимост на продуктите и дават възможност на предприятията да растат.

След като аспектите на сигурността на продуктите бъдат тествани при всякакви обстоятелства, техните технологични възможности наистина могат да бъдат наследени. Броят на интелигентните домове нараства експоненциално, тъй като потребителите признават както предимствата от използването на свързани уреди, така и потенциала за улесняване на живота им. Неотдавнашния статистически доклад на APPLiA изчислява, че през 2024 г. 31 милиона европейци ще изпалзват интелигентни уреди. Днес цифровизацията на домашните уреди ни предлага възможност напълно да преоформим начина, по който живеем, тъй като допринася за създаването на нов, по-устойчив начин на живот за всички европейски граждани. В заключение е справедливо да се каже, че последните иновации в индустрията за домакински уреди са допринесли в напредването на обществото като цяло. Като генерален директор на APPLiA искам да затвърдя отново ангажимента ни за разработването на безопасни, свързани уреди, които имат за цел по-добър начин на живот на европейците всеки ден.

http://www.applia-europe.eu/