Киберсигурността не познава граници и изисква действия на всички континенти
Киберсигурността не познава граници и изисква действия на всички континенти
Новите технологии се превърнаха в съществена част от нашия живот и домовете ни, помагайки на хората да спестят ценни ресурси, като например енергия, вода и време, като същевременно носят утеха и радост в ежедневието ни. Свързани продукти са част от това технологично развитие и те са тук, за да останат. До следващата година ще има 50 000 000 000 свързани устройства в световен мащаб, представящи неограничени и безпрецедентни възможности. С този пазарен потенциал идват и по-големи отговорности и предизвикателства за производителите на продукти.
Обединени от нашата мисия да бъдем гласът на индустрията за домакинско оборудване на различни континенти, нашите 9 отраслови асоциации в рамките на кръглата маса IRHMA се ангажираха да си сътрудничат за хармонизиране на правилата и укрепване на защитата на киберсигурността, доколкото е възможно при дадените технологични и политически ограничения. Секторът също така остава готов да помогне на правителствата да сведат до минимум рисковете от нарушаване на поверителността на данните и кибератаки.
За да доставят кибернетично защитени устройства, производителите проектират и тестват уреди с високо ниво на прецизност. От другата страна на монетата политиците и експертите могат допълнително да гарантират безопасността, като избягват мозайката от регламенти, разнородни стандарти и избягват да предписват решения, които отнемат гъвкавостта, от която имат нужда производителите в областта на киберсигурността.
Сигурността на домовете ни зависи от кооперацията и сътрудничеството между правителствата, промишлеността и гражданите от цял свят, а потенциалните ползи, които произтичат от Интернет на нещата, ще направят това усилие ценно.
IRHMA (The International Roundtable of Household Appliance Manufacturer Associations”) означава “Международната кръгла маса на производителите на домакински уреди”
Кръглата маса обединява представители на сектора на домакинксите уреди от целия свят.
Association of European Businesses (AEB – Russia)
Association of Home Appliance Manufacturers (AHAM – United States of America and Canada)
Asociación Nacional de Fabricantes de Aparatos Domésticos A.C. (ANFAD – Mexico)
APPLiA, Home Appliance Europe (APPLiA)
Consumer Electronics Suppliers Association (CESA – Australia)
China Household Electrical Appliances Association (CHEAA – China)
Japanese Electrical Manufacturers’ Association (JEMA – Japan)
Korea Electronics Association (KEA – Korea)
South African Domestic Appliance Association (SADA – South Africa)
Изтеглете съвместното изявление.

http://www.applia-europe.eu/