Какви ще бъдат домакинските електроуреди на бъдещето?
Какви ще бъдат домакинските електроуреди на бъдещето?
Появата на домакински уреди промени драстично ежедневието ни. Само преди около 70 години, в различни райони на земното кълбо, жените рано сутринта отиваха на реката, за да изперат дрехите си с пепелта от огнището от предната вечер. Практика, която бавно започна да избледнява, когато в живота ни влязоха нови технологии. От съдомиялната машина до хладилника или пералната машина, новите домакински уреди са предназначени да облекчат тежестта и умората, като същевременно ни спестяват време, енергия и вода. Но какви ще бъдат уредите на бъдещето? Несъмнено “устойчиви”, според Генералния директор на APPLiA Паоло Фалчони, който беше поканен да отговори на въпроси на конференцията “Уреди на бъдещето”, организирана от AMDEA, в Лондон.
Устойчивостта е основният двигател на по-добрия начин на живот в цяла Европа.
По-добрият начин на живот означава зачитане на околната среда. Като цяло Европа е отговорна за 8,7% от глобалните емисии на CO2, а жилищните сгради са отговорни за около 10% от тези емисии. Това означава, че жилищните сгради са отговорни за около 1% от тези емисии. Ако прехвърлим числата обаче, “това съответства на 100% от възможностите, които индустрията може да предприеме за насърчаване на прехода”, заяви Фалчони. От 1994 г. въвеждането на енергийния етикет спомогна за смекчаване на покачващите се нива на потребление на енергия и за насочване на потребителите към най-устойчивия избор. Още повече, “това може да компенсира почти изцяло ръста на собствеността на уредите, който дойде с увеличаването на населението през последните години”, продължи Генералният директор на APPLiA. Това е забележително постижение.
По-добрият начин на живот означава намаляване на емисиите на парникови газове. В сравнение с нивата от 1990 г. емисиите на парникови газове (ПГ) в Европа са намалели с 24%, докато икономиката на ЕС е регистрирала 60% ръст за същия период. Отделянето на нарастващия икономически растеж на Европа от прогресивно намаляващия темп на емисиите дава ясна индикация за напредъка, който се постига към осигуряване на нетния нулев преход. Растежът на БВП не трябва да бъде компрометиран по екологични причини. Задаващата се глобална климатична криза е придружена от все по-нарастващи настроения за подобряване на европейския начин на живот. Това призовава за “решение, което също така се справя с предизвикателството за увеличаване на БВП на ЕС, като същевременно намалява емисиите на парникови газове”, обясни Фалчони.
Имайки предвид това, ЕС повиши целите си в областта на климата, като се ангажира да намали емисиите с най-малко 55% до 2030 г. За да запълни разликата от днешните 24% постигнат напредък до крайната цел от 55%, Европейската комисия преразглежда законодателството в областта на климата в рамките на водещия си пакет “Готови за 55”. Ключът към това ще бъде справянето с основните емисии на CO2, полагайки основите по пътя към неутралност на климата. Това води до продължаващ ангажимент за индустрията да напредне в устойчивостта на продуктите и по този начин в ресурсната ефективност, в продължаващите усилия за проправяне на пътя за бъдещ политически пейзаж, който насърчава кръговите уреди.
И накрая, по-добрият начин на живот означава предлагане на по-добри продукти на семействата През последните 20 години потреблението на енергия на домакинските уреди е намаляло с 50%. Средно хладилникът днес консумира 1/4 от предишните енергийни нива. Голям напредък е постигнат и в моделите на консумация на вода.  Съдомиялната машина използва 1/10 от водата, необходима за измиване на съдовете на ръка. И това е само още един пример, подчертаващ “потенциала на домакинските уреди наистина да променят начина, по който гледаме на устойчивостта днес”.
През последните години превръщането на устойчивите продукти в норма ескалира политическия дневен ред на ЕС, превръщайки се в ключов политически двигател в зеления преход. “Устойчивостта е целта и иновациите са начинът, по който планираме да стигнем до там”, заяви Фалчони. “Иновацията е това, което захранва бъдещите поколения уреди и не отделя нито един грам CO2.”
Няма планета Б. Свеждането до минимум на отпечатъка ни и продължаването на подобряването на начина на живот на европейските потребители са ключовите битки на нашето поколение. Това е мястото, където законодателството трябва да влезе в сила, да постави целите и да остави на производителите гъвкавостта да ги достигнат. Това е мястото, където трябва да влезе в сила законодателството, за да се определят необходимите условия за сектора да проучи 100% от наличните възможности за справяне с неговия отпечатък от 1%.
http://www.applia-europe.eu/