Интелигентни домове: потребителите за по-зелено бъдеще
Интелигентни домове: потребителите за по-зелено бъдеще

Докъде сме с интелигентни домове и каква е ролята на потребителите, когато става въпрос за гъвкавост от страна на търсенето? Паоло Фалчиони, генерален директор на APPLIA, бе поканен да сподели перспективата на индустрията на събитието SPARK, конференция, свикана от Terrapin, в панел с участието на технология за възобновяема енергия.

Според Статистическия доклад на APPLiA до 2024 г. в Европа ще има 4 пъти повече интелигентни домове, отколкото седем години преди това. “Разработването на интелигентни домашни уреди би могло да доведе до икономии на енергия до над 15% според доклада на СИЦ за 2019 г. относно интелигентните домове и уреди”, започна г-н Фалчиони. Свързаните уреди работят в полза на интелигентните енергийни мрежи. На свой ред това засилено адаптиране на интелигентните уреди от страна на потребителите би могло да доведе до намалени сметки за енергия, както и до значителен комфорт за домакинствата, допринасяйки за улесняването на много ежедневни дейности.

“Мобилизирането на търсенето и създаването на стимули за потребителите да участват активно на енергийния пазар е от ключово значение за разгръщането на пълния потенциал на гъвкавостта от страна на търсенето”, обясни г-н Фалчиони, като подчерта значението за разработването на нови бизнес модели. “Като потребители и най-вече, като потребители, живеещи в облагодетелствана част на света, ние сме склонни да приемаме енергия за даденост”, продължи той, обяснявайки как; такъв нов подход би създал условия за нас да участваме активно в управлението на енергията от страна на търсенето. В този смисъл “гъвкавостта на страната на търсенето трябва да се разглежда като въпрос, свързан с устойчивостта”, коментира г-н Фалчиони.

Секторът на домакинските уреди напълно подкрепя ангажимента на ЕС за намаляване на емисиите на парникови газове с най-малко 55 % до 2030 г. и непрекъснато работи за оптимизиране на използването на енергия от неговите продукти. “Като индустрия ние сме готови да продължим да поемаме предизвикателството, и нещо повече, да разширим географския му обхват, така че да прегърнем по-слабо облагодетелстваните райони на света”, очерта г-н Фалчиони. С други думи, напредването на устойчивия начин на живот в Европа и в световен мащаб.

Необходими са съвместни усилия както на равнище политика, така и на обществено равнище за най-добро справяне с практиките в областта на енергията от възобновяеми източници на европейските потребители, за установяване на печеливш сценарий, тъй като ЕС се стреми към изпълнение на своите “зелени цели” и гражданите са призовани да играят роля в полагането на основите на кръгова култура и в по-широк смисъл да подкрепят прехода към кръгов модел, който е от полза за икономиката,  околната среда и цялостното общество.

http://www.applia-europe.eu/