ЕС в надпреварата към Изкуствения интелект: безопасност и иновации
ЕС в надпреварата към Изкуствения интелект: безопасност и иновации
Информация от уебинар “Изкуствен интелект в дигиталната епоха”, състоял се на  21 април 2021 г.
На 21 април 2021 г. Европейската комисия публикува Регламента относно европейския подход към изкуствения интелект (ИИ), който проправя пътя за конкурентоспособността на Европа в световен мащаб, като същевременно се придържа към основните права и ценности на ЕС. В същия ден APPLiA беше домакин на група от експерти, които обсъдиха темата.Както вече се предприема от други международни участници, надпреварата за ИИ е глобална надпревара от технологична, икономическа и геополитическа гледна точка, “надпревара, която ЕС не може да пропусне”, започна евродепутатът Мария да Граса Карвальо, член на ЕНП и на Специалната комисия по изкуствен интелект в дигиталната ера (AIDA), както и ключов говорител на уебинара на APPLiA . “Необходима е повече гъвкавост и опростеност за промишлените отрасли на ЕС. Прекомерното регулиране рискува да създаде твърде много пречки пред технологичните иновации”, продължи членът на ЕП Карвальо, като подчертава значението на ролята на институциите на ЕС за постигане на правилния баланс между правата на човека и правото на иновации в областта на технологиите.
През последните години изкуственият интелект се превърна в област от стратегическо значение и основен двигател на икономическото развитие. Г-жа Фелиция Стойка, заместник-началник на отдел в ГД “Развитие” на Европейската комисия сподели: “Постигането на справедлив баланс между безопасността и иновациите беше основният прерогатив на наскоро представеното предложение. С настоящия документ се стремихме да внесем правна яснота в обхвата и определенията като същевременно се разглежда рискът, до който цифровите технологии могат да доведат.
От името на сдруженията на потребителите г-жа Киара Джованини, Главен мениджър “Политика & Иновации” в ANEC – Европейският потребителски глас в стандартизацията, подчерта колко е важно да се възприеме ориентиран към човека подход към изкуствения интелект. “ИИ е средство, а не край”, започна тя, “европейските ценности и принципи следва да останат основни за гарантиране на правилното справяне с асиметрията между потребителите и отраслите на равнището на вземане на решения.” Много нововъзникващи рискове са свързани с продукти и услуги, свързани с ИИ, като се призовава за всеобхватна законодателна рамка и нов политически подход, основан на стандарти и оценки.
Защо за индустрията на домакинските уреди е от решаващо значение за да се определи общо определение за ИИ? Оуен Кели, специалист в APPLiA по дигитална политика и конкурентоспособност, направи преглед на ключовите аспекти на дебата. “Европейските потребители разбират ИИ, повлияни от научна фантастика и филми, които не отразяват реалността за повечето европейски производители”, обясни той, “поради тази причина общо определение на ИИ би осигурило правна сигурност на производителите и регулаторните органи, както и на други заинтересовани страни.” Като има предвид това, г-н Кели изтъкна, че “изграждането на европейска среда за иновации изисква разширяване на финансовите инструменти за ИИ, свобода на научните изследвания и иновациите в съответствие с европейските конкуренти и най-вече правна сигурност в рамките на напълно хармонизирана рамка на ЕС.”
“ИИ е само едно от многото съществуващи приложения днес”, заяви генералният секретар на AIOTI – Алианса за иновации в Интернет на нещата. “Важното е да се гарантира, че всички технологии могат да работят заедно в един континуум и в разгръщането на компютърните технологии.” В тази връзка инвестирането в научноизследователска и развойна дейност трябва да бъде ключов приоритет на европейските институции”, заключи той.
Закривайки панела, г-н Антоан Ларпин, Мениджър “Регулаторни политики” в Panasonic Европа, подчерта важността на договарянето на общо определение на ИИ, което да позволи правна сигурност на всички равнища. “От основно значение е да се вземе предвид използването и контекста на приложенията на ИИ, за да се оценят най-добре всички рискове и възможности, които са включени”, посочи той. В допълнение към това “прилагането на договорените стандарти е ключово за успешното привеждане в действие на правните изисквания, от принципите до практиката.”
За да може Европа да се превърне в център за изкуствен интелект, “трябва да се присъединим към глобалната дискусия и да изградим мостове с най-добрите играчи на арената”.Със съвместно предложение да се оформи ИИ в Европа като основа на “достоверни иновации”, Паоло Фалчони, директорът на APPLiA закри уебинара и благодари на панелистите за техния ценен принос.
Вижте пълния запис на уебинара на този ТОЗИ ЛИНК
http://www.applia-europe.eu/