Е-Отпадъци: Красотата в звяра
Е-Отпадъци: Красотата в звяра
Образованието за рециклиране постепенно се налага в цяла Европа, създавайки важна връзка във веригата на зелената отговорност и устойчивото развитие на общността. Какво точно се случва с нашата стара електрическа четка за зъби, самобръсначка или ръчен миксер след разделното им събиране? Каква стойност генерират?
На Международния Ден на Електронните отпадъци, инициатива на форума за WEEE, APPLiA създаде серия от обяснителни видеоклипове, които илюстрират как чрез ефективното боравене с електронни отпадъци може да се помогне както на обществото, така и на околната среда.
Количеството електронни отпадъци, генерирани в световен мащаб, е еквивалентно на 4500 Айфелови кули.
Малките уреди играят огромна роля в ежедневието ни. От миенето на зъбите, приготвянето на кафето сутрин и бръсненето, те са често срещани в милиони домове. След като бъдат изхвърлени, те се превръщат в електронни отпадъци.
В света всяка година се генерират 50 милиона тона електронни отпадъци. Това е еквивалент на изхвърлянето на 1000 лаптопа всяка секунда с размер на теглото на близо 4500 Айфелови кули. Днес само около 20% от тези отпадъци се рециклират, като по-голямата част от тях се изгарят или отиват в депата, което води до значителна загуба на ценни суровини. Когато електронните отпадъци се изхвърлят в депата, химикалите в електрониката се изсипват в почвата, замърсявайки подземните води и въздуха, оставяйки вредни последици за планетата. Рециклирането е прост избор, който всички ние приемаме, за да предотвратим токсичните опасности и да запазим наличните природни ресурси.
Красотата в звяра: скритата стойност на електронните отпадъци.
Общата стойност на всички суровини, присъстващи в електронните отпадъци, се оценява на приблизително 55 милиарда евро през 2016 г. Повече от БВП на много страни по света.
Домакинските уреди са изработени от компоненти, които съдържат ценни суровини. Повечето от тези суровини са разположени в отдалечени географски райони и често са оскъдни по количество. Поради тази причина осигуряването на достъп до метали и минерали, наред с другото, които са стратегически за производството на повечето електроника, се превърна в глобална, междусекторна загриженост. Ако бъдат рециклирани правилно, електронните отпадъци ще помогнат за повторното въвеждане на ценни суровини, съдържащи се в изхвърлените стоки, обратно в икономиката, като същевременно ще помогнат за намаляване на количеството добив на суровини и емисиите на парникови газове и ще запазят ценните природни ресурси на нашата планета. Когато уреди като вашия миксер за храна, пералня или съдомиялна машина завършат жизнения си цикъл, те могат да бъдат подмладени, като бъдат рециклирани, за да се възстановят минералите и материалите, преди да бъдат изпратени обратно на производителите като вторични суровини. Това значително намалява зависимостта от първичните суровини и спомага за стимулиране на кръговата икономика.
Стара електрическа четка за зъби може да се превърне в нова електрическа четка за зъби, самобръсначка или контейнер за храна.
След много години на лоялно обслужване, тостерът или електрическата четка за зъби умират. И така, какво се случва тогава?
Уреди, включително съдомиялни машини, перални машини и климатици, могат да бъдат взети обратно веднага от магазина, доставящ вашия чисто нов уред, благодарение на задължението за обратно приемане, финансирано от производителите. Малки уреди като кафемашини, четки за зъби или тостери могат да бъдат отнесени до контейнерни паркове, в магазина, от който купувате новия си продукт, или до най-близкия супермаркет. От там мрежите за събиране обработват събраните електронни отпадъци, преди да ги транспортират до център за рециклиране. И това е мястото, където започва забавлението!
След успешно събиране, сортиране и агрегиране в центъра за рециклиране, уреди като електрически четки за зъби се демонтират и разделят. Пластмасите, използвани в дръжката, например, се раздробяват и топят, за да се произвеждат нови електрически четки за зъби, самобръсначки или контейнери за съхранение на храни.
Задържането на критични материали в цикъла е от ключово значение за свеждане до минимум на количеството произведени отпадъци и намаляване на въглеродните емисии, за да се проправи пътят към кръгова икономика, където днешните продукти са утрешните суровини.
В крайна сметка рециклирането помага за опазването на околната среда, намалява разходите за производство на нови продукти и дава възможност на индустрията за рециклиране на електронни отпадъци да създава работни места. Защо не рециклираме старите си уреди правилно?
#WEEEall – Всички ние сме отговорни за нашите електронни отпадъци. Научете повече на www.circularappliances.eu
http://www.applia-europe.eu/